facebookpixel

CRM

Med Koll 365 Spaces

CRM baserat på Koll 365 spaces hjälper dig samla kundinformation, kontakter, affärsmöjligheter och dokumentation i ett överskådligt gränssnitt.

CRM i Microsoft 365
R

Rollanpassade dashboards

Konfigurera vyer för visning av relevant information.

R

Förstklassig filhantering

Drag och släpp för att ladda upp och öppna hundratals filtyper i webbläsaren.

R

Attestflöde

Bygg in attestprocessen direkt i systemet kopplat till offerter, affärsmöjligheter eller avtal.

Genom att bygga ditt CRM-system på Koll 365 Spaces får du en enkel och flexibel lösning för att hantera all information om dina kunder. Vi tror att ett stort fokus på enkelhet är en avgörande faktor för ett framgångsrikt CRM-system. Att systemet faktiskt används och upplevs som ett verkligt stöd för organisationen är centralt.Spaces ger dig en optimal mellanväg i valet mellan helt färdiga standardsystem – som många gånger upplevs för komplicerade eller inte täcker viktiga behov – och skräddarsydda lösningar som ofta är kostsamma att starta upp och förvalta.Vår bild är att CRM-systemet i de flesta fall bör vara organisationens master-system för grundläggande kundinformation. Det är här kunden startar och det är CRM-systemet som föder andra system med grundläggande kunddata.

CRM med rollanpassade dashboards

Förenkla för organisationen genom att skapa anpassade dashboards för era olika roller. Du kan enkelt konfigurera vyer som direkt visar relevant information för inloggad användare. Lägg till kolumnformatering för att hjälpa ögat med att sortera informationen och leda uppmärksamheten till de viktigaste elementen.
CRM dashboard
Filhantering CRM

Förstklassig filhantering

Kraftfull dokumenthantering med SharePoint Online i botten.

Drag & släpp för att ladda upp
Versionshantering
Sökbart
Öppna hundratals filtyper direkt i webbläsaren

Samlad kommunikation i CRM

Använd loggen för att kommunicera internt via kommentarer eller genom att skicka och ta emot e-post direkt från systemet. Genom detta säkerställs att intressenter har smidig tillgång till dokumentation vid behov. Allt är sökbart via den inbyggda sökfunktionen.

Kommunikation i CRM

E-signering med Adobe Sign

Med vårt certifierade add-on för Adobe Acrobat Sign kan du starta signeringsprocesser direkt från gränssnittet i Koll 365 Spaces. Välj bland fördefinerade flöden och hämta mottagare automatiskt från formulärfält i systemet.

CRM fullt integrerat med Power BI

På sidor i Koll 365 CRM kan du lägga till Power BI-rapporter för visning direkt i applikationen. Du kan även skicka med egenskaper från aktuell sida och använda dessa som standardfilter in i rapporten.

All data i Koll 365 Spaces kan givetvis användas för att bygga Power BI-rapporter med data sammanfogad från ditt CRM-system, ekonomisystem och leveranssystem.

CRM attestförfrågan

Attestflöde i CRM

Bygg in er attestprocess direkt i CRM-systemet – kopplat till offerter, affärsmöjligheter eller avtal. Godkännande kan hanteras helt via interaktiva Teams-kort eller via EIDAS-klassificerad E-signering med vårt Add-on för Acrobat Sign.

Återkommande aktiviteter för kunduppföljning

I Koll 365 Spaces CRM kan processtöd för kundvård och kunduppföljning implementeras genom återkommande aktiviteter kopplat till kunder. I och med detta säkerställer du att aktiviteter för kundvård eller kunduppföljning blir gjorda och att avvikelser kan följas upp. Aktiviteterna som systemet genererar kan baseras på till exempel  kundkategori eller kundklassificering.

Kunduppföljning i CRM

Vill du få en demonstration av CRM i Koll 365 Spaces?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt.

Nyfiken på JSC:s övriga tjänster?

Molntjänster

Molntjänster

Genom vårt koncept Molnkontroll erbjuder vi drift av hela eller delar av er IT, såväl i vårt eget moln som via Microsoft Azure.

IT-säkerhet

IT-säkerhet

IT-säkerhet företag: för er infrastruktur, information och medarbetare. 

Applicerbar AI

Applicerbar AI

Vi hjälper dig att förstå och utnyttja AI:s möjligheter för din organisation.

Telefonväxel

Telefonväxel

Telefonväxel och operatör i ett – en enda telefonipart med stor möjlighet till självbetjäning.

Kunder om Koll 365

“Tack vare Koll 365 Ledningssystem blir informationen lättillgänglig för hela organisationen. Vi har effektiviserat kvalitetsprocessen och rationaliserat hela certifieringsarbetet.”

Göran Hallbäck

Quality Director,
KB Components

“Vi har kunnat lägga in hela vårt reservdelslager in i det här systemet så det är sökbart med priser och artikelnummer. I och med att alla arbeten signeras får vi spårbarhet i antal timmar utförda per person, och i bakgrunden skapas ett fakturaunderlag.Vi sparar flera moment i arbetet, det är väldigt värdefullt.”

Anders Löfgren
”I allt när det gäller kvalitet och miljö är det viktigt att man gör likadant och efterlever rutinerna. Nu är det väldigt enkelt att hitta även för dem som inte är inne så ofta och tittar. Det är väldigt enkelt ur administratörssynpunkt, det är mycket mer användarvänligt.”
Carolina Larsson

Kvalitets- och miljöchef,
Liljas Plast

Vi drivs av att skapa tid till det som är viktigt. Välkommen in i det hållbara arbetslivet tillsammans med oss – vi verkar för att stärka er konkurrenskraft och arbetsmiljö med moderna arbetssätt.

jsc.se